Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä.Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Valtakunnallisesti Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla.
Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n.

Yhdistys on myös jäsenenä Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:ssä ( EEK) Hallituksen jäsenenä vuonna 2019 aloitti jäsenemme Seppo Peltonen.

Hyvä Suomi 100 vuotta, toivottavat Kati ja Heikki.