Hallituksen jäsenet vuonna 2021

Järjestäytymiskokous oli 14.12.2020
Vahvistimme tässä kokouksessa tehtäväjaot:

Puheenjohtaja, Mikko Peltokorpi gsm 050 523 2500

Markku Salminen, varapuheenjohtaja, jäsenrekisteriasiat, gsm 0400 432 889
Merja Nicklen sihteeri, gsm 0400 504 347
Maija-Leena Rautanen, taloudenhoitaja, gsm 040 503 4872

Rolf Andersson, gsm 0500 811677
Taisto Liukkonen, gsm 040 824 5041
Eero Nousiainen, verkkosivut, gsm 0400 449 560
Ulla Sohlberg, some vastaava, gsm 050 304 2324
Armi Westin, tiedottaja, tapahtumavastaava,  gsm 0400 453 442

Lisäksi seuraavat toimihenkilöt:
Seppo Peltonen, isäntä,  matkavastaava, gsm 0400940 400
Marjaana Hyvärinen, emäntä, gsm 040 762 2885